BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Dokument

Årsredovisningar

Eftersom räkenskapsåret är brutet (1 sept – 31 augusti) spänner varje årsredovisning över två kalenderår. Här anges det sista året.

202220212020, 2019, 2018, 2017, 20162015

Blandad information

Ritningar från 1984

Personuppgiftspolicy

Föreningens stadgar

Stadgar

Stadgeförslag som skall godkännas över två stämmor i september 2023 och januari 2024.

Protokoll

Föreningens extrastämma 2023

Föreningens årsstämma 2023

Föreningens årsstämma 2022

Föreningens årsstämma 2021

Föreningens årsstämma 2020

Föreningens extrastämma 2020

Föreningens årsstämma 2019

Föreningens årsstämma 2018

Föreningens extrastämma 2018

Föreningens årsstämma 2017

Föreningens årsstämma 2016

Föreningens extrastämma 2016

Föreningens årsstämma 2015