BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Dokument

Årsredovisningar

Eftersom räkenskapsåret är brutet (1 sept – 31 augusti) spänner varje årsredovisning över två kalenderår. Här anges det sista året.

20212020, 2019, 2018, 2017, 20162015

Blandad information

Ritningar från 1984

Personuppgiftspolicy

Föreningens stadgar

Stadgar

Protokoll

Föreningens årsstämma 2015

Föreningens extrastämma 2016

Föreningens årsstämma 2016

Föreningens årsstämma 2017

Föreningens årsstämma 2018

Föreningens extrastämma 2018

Föreningens årsstämma 2019

Föreningens årsstämma 2020

Föreningens extrastämma 2020

Föreningens årsstämma 2021