BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Sophämtning

Vår sophämtning hanteras av Ragn-Sells och VA SYD.

Ragn-Sells

Torsdag varje vecka:
– Metall
– Ofärgat glas
– Pappersförpackningar

Fredag varje vecka:
– Plastförpackningar
– Tidningar
– Färgat glas

VA SYD

Tisdagar och fredagar varje vecka hämtas
– Organiskt avfall
– Restavfall