BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Renovering

Som ägare till en bostadsrätt finns stora möjligheter att renovera isn lägenhet efter eget tycke och smak. Man skall dock inte glömma att man bor i ett flerbostadshus och renoveringar kan påverka övriga boende eller gemensamma utrymmen.

Vid omfattande renoveringar som kan ha påverkan på det gemensamma boendet krävs styrelsens godkännande innan renovering påbörjas.

Ifall ni planerar en renovering eller är osäkra på om er renovering behöver styrelsens godkännande, vänligen kontakta styrelsen på styrelsen@brfpaulus.se.

Vad som är en omfattande renovering som behöver styrelsens godkännande definieras i paragraf 37 i föreningens stadgar

§ 37 Ingrepp i lägenhet

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar;

1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får bara vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för bostadsrättsföreningen.

Vilket speglar bestämmelserna i Bostadsrättslagen kap 7 §7.

7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar

1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.