BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Säkerhet

Vi bor väldigt centralt. Baksidan av detta är att det rör sig mycket människor i området som inte alltid har goda avsikter. För att få så hög säkerhet som möjligt är därför våra portar låsta dygnet om. Porttelefon finns i lägenheterna så att man kan kontrollera vem som kommer innan man låser upp porten med fjärrmanöver. Post- och tidningsbärare m.fl. har accepterat att använda nycklar till våra portar i stället för att portarna – vilket är det vanliga – är olåsta under morgonen.

Nu är det ju en gammal sanning att ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Hur avancerade lås och dörrar vi än har är de verkningslösa om de inte är stängda och låsta. Där kommer du och jag in i bilden. Se till att dörrar och portar stängs efter Dig och ställ inte upp en dörr obevakad. När vi går in släpper vi inte in någon vi inte känner. Hänvisa till porttelefonen. Om den som söks inte svarar är han troligen inte hemma och vill då säkert inte ha besök. Ibland försöker någon i porttelefonen vädja till oss att släppa in honom eller henne med varierande motiv. Släpp inte in någon du inte känner. Vi släpper inte in reklamutdelare till priset av ett inbrott hos någon granne. Den som släpper in någon okänd har faktiskt det moraliska ansvaret om du eller din granne får sin hemfrid kränkt genom ett inbrott! Ser du någon som rör sig på gårdarna eller i källarna utan giltig orsak – se efter vad man företar sig – försök notera vederbörandes utseende – ring polisen, om det känns påkallat.

Anmäl förlorade nycklar till vicevärden, speciellt viktigt angående nycklar som går till gemensamma utrymmen. Det är inte möjligt för enskild att kopiera en lägenhetsnyckel. Om du behöver fler nycklar kan sådana beställas hos vicevärden. Och ser du ett trasigt lås eller en dörr som inte går igen så anmäl detta till fastighetsskötaren.

I källaren har vi förstärkt våra förråd med gallerdörrar. Det är du som boende som ska se till att gallerdörren är försedd med ett lås. Gör du inte detta försämrar du skyddet för dem som har förråd bredvid dig.

Vi har ljuset på i våra fastigheter dygnet runt. Kostnaden för detta är försumbart mot att det känns mer välkomnande att komma hem till en ljus trappuppgång och för många är det en trygghetsfaktor att trappan är upplyst när man lämnar sin lägenhet.