BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

HSB

Förhållandet till HSB är lite speciellt. Som medlem i Brf Paulus måste du vara medlem i HSB. Även föreningen är själv medlem i HSB. Samtidigt är HSB Malmö medlem i Brf Paulus! Därför har HSB rätt att utse en ledamot i föreningens styrelse. Om stämman fattar beslut av mycket stor betydelse, exempelvis att avsluta föreningen, sälja husen eller ändra stadgarna ska detta godkännas av HSB. Detta kan ses som ett skydd mot att en majoritet fattar beslut som skulle missgynna minoriteten väsentligt och mot kuppartade beslut av stämman.

Det är viktigt att notera att stämman är föreningens högsta, beslutande organ. HSB har inte, förutom detta undantag, någon överordnad roll i förhållande till föreningen. Detta betonar ytterligare vikten av att man som medlem deltar på stämman.

HSB har en viktig roll som leverantör av administrativa tjänster till föreningen. Så ofta som möjligt infordrar styrelsen offerter från ett antal möjliga leverantörer avseende de varor och tjänster som vi köper i någon betydenhet. Så sker också avseende de administrativa tjänster vi köper. HSB har då hittills erbjudit ett bra pris. Dessutom har givetvis HSB under många år skaffat sig en betydande erfarenhet av just vår typ av administration vilket vi drar stor nytta av.