BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Andelstal & Avgifter

När bostadsrättsföreningen bildades beräknades ett andelstal och en basinsats för varje lägenhet. Andelstalet används för att beräkna lägenhetens årsavgift, som skall täcka lägenhetens del av föreningens kapitalkostnader och driftskostnad. Driftsdelen beräknas efter det ursprungliga andelstalet, men kapitalkostnaden har en speciell struktur.

Efter en stadgeändring år 2000, fick medlemmarna möjlighet att betala en extrainsats vid omskrivning av lån för att slippa den höga räntan. I och med det har vi en differentierad andelsstruktur på två av våra lån. De lägenheter som har betalat en extrainsats får på så sätt en lägre årsavgift och är mindre berörda av ränteförändringar eftersom de inte har del i alla lån. Förändringar av kapitalkostnader drabbar därför vissa lägenheter annorlunda än resten.Har du frågor på detta så kontakta någon i styrelsen.

Föreningen har höjt avgiften ett par gånger den senaste tiden för att få in pengar till den nyligen genomförda renoveringen. Styrelsen har påbörjat ett arbete för att prognostisera framtida avgifter, och information om detta kommer att komma ut på hemsidan.