BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Andelstal & Avgifter

När bostadsrättsföreningen bildades beräknades ett andelstal och en basinsats för varje lägenhet. Andelstalet används för att beräkna lägenhetens årsavgift, som skall täcka lägenhetens del av föreningens kapital- och driftskostnader. Driftskostnadsandelen utgår från det ursprungliga andelstalet, men kapitalkostnaderna har en annan struktur.

Efter en stadgeändring år 2000, fick medlemmarna möjlighet att betala en extrainsats vid omskrivning av lån för att slippa den höga räntan. I och med det har föreningen en differentierad andelsstruktur på två av föreningens lån. De lägenheter som har betalat en extrainsats får på så sätt en lägre årsavgift och är mindre berörda av ränteförändringar eftersom de inte har del i alla lån. Förändringar av kapitalkostnader påverkar därför vissa lägenheter mer/mindre än övriga lägenheter.

Vid frågor gällande andelstal och föreningens differentierade lån kontakta styrelsen.