BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Funktionärer

Här presenteras styrelsen och de olika roller som medlemmarna har. Under presentationerna hittar du mer information om ansvarsområdena.

Maren Aarrestad
Ordförande
+45 307 884 54

Ekonomigruppen
Carl-Johan Elm
Vice ordförande

0768-07 66 26

Ekonomigruppen

Gabriel Önnerfors
Sekreterare

0733-465614

Informationsgruppen

Ronnie Didner
Ledamot
070 - 777 45 54

Kjell-Åke Svensson
HSB-representant
040-19 39 86
Thomas Jönsson
Vicevärd
0708-185836

Brandsskyddsansvarig

Övriga roller

Förutom sin styrelseroll har alla funktionärer även ytterligare ansvarsområden. Läs om dessa nedan. Vid frågor gällande specifika frågor, kontakta en funktionär i relevant grupp.

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen består traditionellt av ordförande och vice ordförande. De har ansvar för lån, avtal, försäkringar, budgetarbete och annat ekonomiskt arbete.

Informationsgruppen

Infomationsgruppen är ansvariga för att kommunicera med föreningens medlemmar, detta gör de genom att hålla hemsidan uppdaterad, sätta upp lappar i porten och vid behov även kontakta medlemmarna med utskick i brevlådan. De ansvarar också för föreningens bredband samt lägenhetspärmarna.

Fastighetsgruppen

Fastighetsgruppen har som ansvar att sköta driftsuppföljning, löpande underhåll och att uppdatera underhållsplanen.

Miljögruppen

Miljögruppen sköter gårdarna, blommor och sophanteringen.

Brandskyddsansvariga

Brandskyddsansvariga ser till att föreningens medlemmar hålls informerade om brandskyddsregler. De ansvarar också för kontroll av reflexmarkeringar, brandsläckare och rökluckor. Utöver det ser de till att gemensamma och lägenheternas brandvarnare byts regelbundet.