BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Trivselregler

Balkonger

Lösa blomsterlådor och liknanden ska vara placerade på insidan av balkongräcket. Gäller inte de balkonger som har helgjutna blomsterlådor. Tänk på grannen under när du vattnar blomlådorna eller sopar balkonggolvet.

Mata inte fåglar från balkongräcken eller fönsterbleck.

Det är viktigt att löpande rensa balkongen från skräp, vatten och snö i enlighet med våra stadgar. För att undvika skador på balkong och fastighet så får inte avrinning av dagvatten förhindras och snö skall tas bort när så behövs. Detta är varje lägenhetsinnehavares ansvar.

Grillning på balkonger är inte tillåtet då det ryker in till andra lägenheter, vi hänvisar till innergårdarna som är försedda med var sin grill.

Cyklar

Cyklar ska parkeras i cykelställ som finns på gårdarna. Du får inte placera cyklar i trapphusen, portarna eller vid entrédörrarna på gårdarna.
För vinterförvaring av cyklar finns cykelställ i källarna.
Motorfordon såsom motorcyklar eller liknande får inte parkeras på gårdarna.

Entréer och våningsplan

Entréer, våningsplan och portar får inte användas som förvaringsplats för cyklar, barnvagnar, leksaker, skor eller andra personliga ägodelar. Förutom att det ser tråkigt ut så är det med anledning av säkerheten vid utrymning vid brand och olycksfall. Detta gäller även källargångarna. Risken för anlagda bränder ökar om vi har saker i trapphus m m.

Du som är rökare – det är inte tillåtet att röka i våra gemensamma utrymmen som t.ex trapphus, hissar eller tvättstugor. Och vi behöver väl inte påpeka att inga fimpar får kastas på gården eller i planteringarna. Om du röker på balkongen så tänk på att visa hänsyn, din rök tar ju vägen någonstans!

Fest och ombyggnad

Meddela gärna dina närmaste grannar när du skall ha fest eller ha annat oväsen för dig. Tänk på att ljudet från dagens nya ljudanläggningar mycket lätt tränger igenom till nästa lägenhet.

Reparationer i lägenheten som kan vara störande för grannarna får göras endast under dagtid med början tidigast kl 08.00 (helger 10.00) och ska vara avslutade senast kl 18.00.

Det aldrig är tillåtet att störa grannarna så att det skapar otrivsel, oavsett om det är fråga om hög musik eller annan störning. Vi bor i lyhörda hus och måste ta hänsyn till varandra. Tänk på att ditt golv är din grannes tak!

Gården

Använd den gärna, grilla, träffas och ha trevligt, men tänk på dina grannar.
Sluta festen senast kl. 24, det finns ca 25 lägenheter i varje hus och vi har olika arbetstider. Grillen ska rengöras efter varje användning. Sätt upp ett anslag i trapphusen i god tid innan, om du vill använda gården för en privat fest.

Våra gårdar är inte stora och lämpar sig inte för regelmässiga bollspel.

Lämna gården i sådant skick att det är ett nöje att äta frukost där för den som önskar dagen efter. Privata stolar som används på gården ska fällas ihop och ställas undan och eventuella dynor tas in.

Varje gård har en trädgårdsgrupp som sköter vår utemiljö. Vi behöver vara fler, så du som är intresserad, hör av dig till styrelsen. Redskap m.m. till gården finns i källaren i Olgahuset (under tvättstugan) och i särskilt förråd på gården i Mariahuset.

Givetvis får våra husdjur vara på gårdarna, kopplade, men de får inte rastas där. Skulle en olycka hända, plockar du givetvis upp detta. Du måste ha uppsikt över djuret. Och tänk på att sandlådan inte är en lekplats för djuren.

Mattpiskning eller liknande är inte tillåtet på gården. Det är inte heller tillåtet att skaka mattor och andra föremål från balkong och fönster.

Tänk på att möblerna på gården ska användas för våra måltider och inte användas som arbetsbänkar. Behöver du ändå använda bordet till annat så ska du lägga skydd på.

Sophantering och källåtervinning

Vi har valt att källsortera våra sopor. Var därför noggrann med att slänga de olika typerna av avfall i rätt kärl. Det är dessutom viktigt att skölja ur och trycka ihop alla typer av förpackningar och tillsluta soppåsar ordentligt. Vi får betala extra när ett kärl måste rengöras.

För den allmänna trevnaden får sopor inte placeras utanför dörrarna i trapphusen. Se även under punkten Entréer och våningsplan ovan.

Inga grovsopor får ställas på golvet utanför kärlen i soprummen. Grovsopor ska lämnas via kommunens återvinningsstationer.

Läs mer om sop- och källåtervinningshanteringen på separat sida.

Tvättstugan

Efter avslutat tvättpass skall du städa efter dig, sopa golvet och våttorka om det behövs. Torka av maskinerna, arbetsbänkar, rengör tvättmedelsfacken och torktumlarens luddfilter samt torka av golvet i torkskåpet.

Respektera tvättpassen, tvätt mellan 08.00 – 20.00, tork/tumling till 21.00. Samma tider som gäller i tvättstugan gäller även för dig som har tvättmaskin/torktumlare i lägenheten. Glöm inte att avboka din tid om du inte behöver den. Om du inte använder tvättstugan så ta bort ditt tvättlås.

Slutligen

Var rädd om våra hus! Vi har valt att bo i en bostadsrättsförening och vi ansvarar själva för vår boendemiljö.

Det är en förmån att så här i en storstad ha så fina oaser som våra gårdar, var därför rädd om vår utemiljö och våra planteringar.

Tänk på att alla kostnader för åtgärdande av skador i entréer, trappuppgångar, källarutrymmen samt på gårdarna belastar oss själva.

Låt oss därför tillsammans skapa en miljö, som är lugn, ren, hel och vacker!