BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Uppdatering av stadgar till version 5 (2011)

Posted by on Dec 12, 2016

HSB har uppdaterat sina normalstadgar av år 2011 till version 5. Den uppdatering vi gjorde förra året var till version 4. Det är väldigt få förändringar för oss mellan version 5 och version 4. Eftersom vi behöver ta beslut på två på varandra följande stämmor så kommer vi att ta ett första beslut om förändringarna på föreningsstämman 2017-01-19. Fredrik har tagit fram ett förslag på uppdaterade...

Read More