BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Höstens container – 27:e oktober till 1:e november 2017

Posted by on okt 1, 2017 in Information från styrelsen

En gång på våren och en gång på hösten beställer föreningen in en container.

Containern kommer att stå på Kungsgatan från den 27:e oktober till den 1:e november 2017.

Precis som tidigare år är det bara en lucka som går att öppna med husnyckeln – om luckan blir igentäppt kan styrelsen hjälpa till att öppna en annan lucka istället.

Obs! Containern är till för grovsopor. Elektronik och farligt avfall får EJ slängas i containern då det medför höga straffavgifter för föreningen.