BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Årsredovisning 2014-09-01 till 2015-08-31 är klar

Posted by on jan 20, 2016 in Information från styrelsen

Årsredovisningen är nu tryckt och publicerad inför föreningens årsstämma den 28:e januari.

Årsredovisning 2014-09-01 till 2015-08-31

Uppdatering: Ett fel upptäcktes i årsredovisningen, under not 7. Paulus fastigheter är inte tomträtter utan äganderätter. Detta har rättats till i den digitala versionen, men tyvärr inte i den tryckta.