BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Saker i trapphusen flyttas bort

Posted by on maj 22, 2016 in Information från styrelsen

Den förmodligen viktigaste delen av Styrelsens arbete är att se till att säkerheten för våra boende är så hög som möjligt.
Styrelsen bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Det är vi skyldiga att göra enligt lag.
I det ingår bland annat att kontrollera att rökluckor fungerar, att förse varje lägenhet med brandvarnare, att kontrollera brandsläckare samt att göra brandskyddsronder för att identifiera problem och att följa upp risker.
Eftersom vi saknar nödutgångar i fastigheterna är trapphusen det enda sättet att utrymma fastigheten. Då får det inte finnas saker som kan brinna eller som kan blockera utrymning i trapphusen.
Styrelsen har därför beslutat att ingenting får förvaras i trapphusen. Styrelsen är dessutom ytterst ansvarig ifall ett föremål orsakar brand eller personskador oavsett vem ägaren till föremålet är.
Detta stämmer väl med rekommendationer från MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap) och brandskyddsföreningen.
Styrelsen kommer därför inom 14 dagar från detta utskick att aktivt börja flytta bort brandfarliga saker från trapphusen och sätta dem i säker förvaring. För att hämta ut föremål som sätts i förvar så får ni kontakta oss i Styrelsen.