BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Oordning i soprummet i Olgahuset

Posted by on jan 12, 2016 in Information från styrelsen

Soprummet i Olga har hanterats dåligt de senaste månaderna. Kärl har varit överfulla och plast och kartonger har slängts utan att pressas ihop. Förutom allmänt obehag så innebär överfulla kärl och nedskräpade soprum en ökad kostnad för föreningen.

Vi måste alla hjälpas åt att sköta vår sophantering, att pressa ihop kartonger och se till att allt får plats. Mängden sopor kan knappast ha ökat så markant de senaste månaderna. Värt att påpeka är också att  soprummen är till för hushållssopor. Större mängder avfall och grovsopor skall lämnas på återvinningscentralerna.

Vänligen kasta ett öga på återvinningssidan om något skulle vara oklart.

http://brfpaulus.se/atervinning/