BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Ny styrelse

Posted by on feb 9, 2016 in Information från styrelsen

Stämman valde att anta en något mindre styrelse. Styrelsen har konstituerat sig enligt nedan:

Ordförande: Fredrik Ekenstierna
Vice Ordförande: Erik Larsson
Sekreterare: Andreas Jelvemark
Ledamot: Sebastian Jonsson
HSB-ledamot: Kjell-Åke Svensson

Suppleanter: Tomas Darwish, Sofia Ehlén