BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Höstens container – 28/10 till 2/11

Posted by on okt 13, 2016 in Information från styrelsen

En gång på hösten och en gång på våren beställer föreningen in en container.

Containern kommer att stå på Kungsgatan från fredagen den 28/10 till onsdagen den 2/11.

Precis som tidigare år är det bara en lucka som går att öppna med husnyckeln – om luckan blir igentäppt kan styrelsen hjälpa till att öppna en annan lucka istället.

Obs! Containern är till för grovsopor. Elektronik och farligt avfall får EJ slängas i containern då det medför höga straffavgifter för föreningen.