BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Gårdsstädning den 7:e maj och container den 6:e till 11:e maj

Posted by on mar 15, 2016 in Information från styrelsen

Den årliga gårdsstädningen kommer att gå av stapeln den 7:e maj på båda gårdarna. Mer information kommer att kommuniceras när det närmar sig.

Vi kommer även att ha en container tillgänglig från den 6:e till 11:e maj. Containern är till för grovsopor men inte för elektronik eller farligt avfall.

I samband med gårdsstädningen kommer vi även att tömma trapphusen i enlighet med instruktioner från räddningstjänsten. Föremål i trapphusen är en brandrisk, kan utveckla brandgaser samt försvåra vid utrymning via trapporna. Styrelsen är ytterst ansvarig för brandskyddet och har informerat upprepade gånger utan framgång. Därför utför vi nu denna åtgärd.

Föremål som står framme kommer att flyttas till ett källarförråd och förvaras där i minst tre månader innan de kasseras. För att hämta ut bortflyttade föremål, vänligen kontakta Styrelsen.