BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Dags för vårens container

Posted by on apr 3, 2015 in Information från styrelsen

En gång varje höst och en gång varje vår så beställer föreningen in en container. Efter önskemål på årets föreningsstämma kommer containern denna gång att inte bara stå över helgen, utan hämtas först på onsdagen, för att alla ska hinna få ut sina saker. Precis som tidigare år är det bara en lucka som går att öppna med husnyckeln – om denna lucka blir igentäppt kan styrelsen hjälpa till att öppna en annan lucka istället.