BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Avloppsspolning planerad 4:e till 6:e april 2016

Posted by on mar 6, 2016 in Information från styrelsen

Som en viktig del i underhållet av vår fastighet så har vi kontrakterat PULS för att spola avloppen. Detta kommer att ske den 4-6 april och de kommer att behöva ha tillgång till era lägenheter, ungefär 30 minuter per lägenhet. Mer information kommer att distribueras inom kort.