BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Sammanfattning och protokoll från stämmorna

Posted by on feb 9, 2016 in Information från styrelsen

Nu har vi publicerat protokoll från båda stämmorna på hemsidan. De hittas under dokument.

I korthet så har stämmorna tillsammans enats om att anta styrelsens förslag på stadgar. Dessa måste nu gå igenom den formella processen hos HSB och kommer att antas framåt våren. Läs de nya stadgarna här sålänge

På stämman röstades också förslaget om minskad styrelse igenom, så styrelsen består nu av fem ordinarie ledamöter (varav en utsedd av HSB) samt två suppleanter som är passiva tills någon i styrelsen faller bort. Stämman enades om att behålla samma ersättning (44300 kr) till styrelsen eftersom varje ledamot ändå får mer i en liten styrelse. Revisorerna fick dock höjt arvode, med 50%. Styrelsens nya sammansättning annonseras i eget inlägg.

Styrelsens förslag om uppgraderat kabel-tv nät för samtliga lägenheter röstades ner och genomförs därför inte. Det informerades från medlemshåll om att Comhem har ett gratis uppgraderingspaket med flertalet digitala kanaler. Endast programkort och box måste köpas för en engångssumma, sedan är det gratis.

Styrelsen informerade också om ett par punkter:

  • Gästlägenheten kommer inom kort inte längre att bokas på tavlan vid tvättstugan i Olga utan digitalt via hemsidan
  • Gästlägenheten går nu endast att betala med kort
  • Vi har haft problem med avfallsrummen, där kärlen är överfulla. Styrelsen jobbar på en bra lösning, men vi behöver hjälp från medlemmarna att följa reglerna, dvs platta till kartonger och plastkärl innan ni slänger dessa. Tänk också på att det endast är ”hushållsförpackningar” som ska slängas i kärlen, alltså inte kartonger till IKEA-möbler, eller trasiga pulkor etc. Sådant avfall hänvisas till containern, som vi ställer upp två ggr om året, alternativt återvinningscentralerna.- Det står mycket saker i trapphusen. Vi har på nytt fått information från räddningstjänsten att detta inte är förenligt med brandskyddsregler och styrelsen tar detta på största allvar. Information om detta kommer att gå ut en gång till, sedan kommer styrelsen att börja flytta bort saker från trapphusen och låsa in dem i källaren tills de hämtas ut.
  • Mycket cyklar på gårdarna. Vi är många som samsas om relativt små gårdar. Det blir därför snabbt stökigt och många efterlyste en ny omgång av uppmärkning av cyklar. Detta kommer att göras inom kort för att se om vi kan få bort några oanvända cyklar.
  • Frågan om de differentierade lånen diskuterades, men det framkom snabbt att flertalet berörda medlemmar inte var intresserade av en återbetalning sålänge det innebär ytterligare skatteeffekter. Frågan kommer att diskuteras informellt tills vidare och eventuellt dras upp på nytt framåt sommaren.