BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Återvinning

Vår förening har valt att källsortera våra sopor. Var och en har att följa de anvisningar som gäller för sophanteringen och källåtervinningen.

 

GLASFÖRPACKNINGAR – färgade & ofärgade

Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Ta bort kapsyler och lock.
OBS! Till glas räknas bl.a. inte glödlampor, trasiga dryckesglas, keramik eller porslin.

 

PAPPER OCH TIDNINGAR

Alla tidningar, dags- och veckopress, facktidskrifter, kataloger, reklamtryck, postorder- och telekataloger.
OBS! Inga papperskassar (dessa ska till wellpapp) eller plastpåsar!

 

FÖRPACKNINGAR AV WELLPAPP OCH KARTONG

Rengjorda och torra förpackningar. Exempelvis mjölk-, ägg-, juice-, fling- och pizzakartong. Påsar och bärkassar, toa- och hushållsrullar, omslagspapper.
OBS! Vik ihop och platta till kartongerna! Större kartonger tas isär i mindre bitar så att de inte tar för stor plats i kärlet.

 

FÖRPACKNINGAR AV METALL

Rengjorda och torra förpackningar av plåt och aluminium. konservburkar, aluminiumformar och värmeljushållare. Lock på tuber kan sitta kvar.
OBS! Förpackningar med färg, lim, lösningsmedel, sprayburkar m.m. är farligt avfall och ska lämnas på särskild miljöstation.

 

PLASTFÖRPACKNINGAR

Både förpackningar av hård- och mjukplast ska sorteras som plastförpackningar. Detta inkluderar mjuka och hårda bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i till exempel müslipaket, frigolit, burkar, dunkar, flaskor, små hinkar (till exempel för sylt).

OBS! Diskborstar, tandborstar, CD-skivor och fodral, plastmappar, engångsrakhyvlar samt leksaker av plast sorteras som restavfall.

 

SMÅBATTERIER

Lösa batterier, batterier från mobiltelefon, leksakser och knappceller .

 

GLÖDLAMPOR OCH LÅGENERGILAMPOR

Hela glödlampor och lågenergilampor.

 

MATAVFALL

Matavfall förpackas i bruna matavfallspåsar.

 

RESTAVFALL

Det som blir kvar efter sortering. Blöjor, porslin, böcker, pärmar, återklistrande kuvert, post-it-lappar, kläder, diskborstar, städsopor.
OBS! Förpackningar med färg, lim, lösningsmedel, sprayburkar m.m. är farligt avfall och ska lämnas på särskild miljöstation.

 

ELEKTRONIKAVFALL

I källaren i respektive hus har ett utrymme skapats för att kunna ställa ner elartiklar av mindre storlek. Dessa utrymmen töms av föreningen några gånger per år eller vid behov. Utrymmena är låsta och våra lägenhetsnycklar går till utrymmet.

Olga-huset: Finns i källaren under hus 30B, gå ner via källaringången i trappan. Rummet finns direkt till höger, innanför källardörren.
Maria-huset: Finns ungefär mitt i källaren, i det gamla pannrummet.

Elektriska artiklar beskrivs som ”produkter som har eller har haft batteri eller sladd”. Förutom elektriska artiklar så ska även lysrör ställas i samma utrymme i särskild back. Det är alltså inte tillåtet att ställa lysrör i den back som står i de vanliga soprummen. Backen i soprummen är bara avsedd för glödlampor/lågenergilampor.

Följande saker får inte ställas i elektronikrummen, utan ska lämnas på återvinningscentral.

  • Vitvaror som exempelvis kyl, frys, diskmaskin, tvätt- och torkmaskin och mikrovågsugn
  • TV-apparater
  • Datorer, dataskärmar och skrivare/scanner

 


 

TÄNK PÅ:

Föreningen har ingen hantering för att ta hand om grovsopor. Var och en ska själva lämna dessa vid kommunens återvinningsstationer. När detta inte följs drabbar det vår förening i form av kostnader för bortforsling. Dessutom är de i vägen för sophämtarna när de ska köra ut kärlen.

Slarv med förpackning av sopor och rengöring av förpackningar medför att vi oftare måste städa i soprum och rengöra kärlen, vilket medför högre kostnader.

Sop- och återvinningskärlen är avsedda för föreningens hushåll. Det är alltså inte tillåtet att lägga andra sopor och förpackningar i kärlen, än de som kommer från våra egna hushåll.

Tänk på att det är förpackningar vi återvinner när det gäller glas- metall-, plast- och kartongkärlen. Man får inte lägga t ex grillgaller, spikar, bestick, slangar, däck, blomkrukor i plast, glasrutor m.m. i de olika kärlen.

Föreningen har i dag ingen möjlighet att hantera farligt avfall (förutom de som nämnts ovan: småbatterier, mindre elartiklar, glödlampor, lysrör) utan det måste lämnas till miljöstationerna av de boende själv. Som farligt avfall räknas bl.a:
Bilbatterier, bekämpningsmedel, starka rengöringsmedel, färg-, lim- och lackrester, lösningsmedel, spillolja, sprayflaskor och andra kemikalier. Läs mer på Sysavs hemsida vad som gäller för farligt avfall, www.sysav.se.

När en förpackning består av flera materialslag ska de, om möjligt, separeras och lämnas var för sig. Förpackningar som inte kan separeras sorteras efter det material som förpackningen till största delen består av. Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter materialslag.

Vassa saker ska paketeras väl innan de läggs i soporna (restavfallet). Böj in vassa lock på konservburkar innan de läggs i kärlet för metall.

 


 

Återvinningscentralerna (SYSAV)

Sysav har två återvinningscentraler för hushållen i Malmö; Bunkeflo (Gottorpsvägen) och Sjölunda Återvinning (Borrgatan).

Det som lämnas där tas omhand för återanvändning, återvinning, kompostering och förbränning.

På återvinningscentralerna lämnar du grovsopor (möbler, rent trä, trädgårdsavfall, elektronik, loppisprylar, metallföremål, tegel, m.m.). Där finns också miljöstationer (se nedan) för farligt avfall. Du sorterar själv avfallet så att det kan återvinnas eller återanvändas. Återvinningscentralerna är bemannade så att du kan be om hjälp.
Enskilda lägenhetsinnehavare kan inte längre själv ringa och beställa hämtning av skrymmande elektriska produkter hos kommunen. Föreningen har inte heller någon administration för att beställa hämtning vid fastigheten. Kyl- och frysskåp kan dock numera lämnas på återvinningscentralerna. Om du inte själv kan köra dit dem så se i stället till att de forslas bort av den som levererar ditt nya kyl- eller frysskåp.

Miljöstation (SYSAV)

Vid miljöstationerna lämnar du t ex rester av målarfärg, batterier, lösningsmedel, lysrör, bekämpningsmedel och andra kemikalier.

Miljöstationerna finns på följande adresser:
Sjölunda Återvinning, Borrgatan
Bunkeflo Återvinning, Gottorpsvägen 52
Norsk Hydro, Bulltofta, Sallerupsvägen 200
Shell, Pildammsvägen/Ärtholmsvägen
Preem, Linnégatan 85
Statoil, Citadellsvägen 1
Käglinge Bilservice, Oxie, Käglingevägen 109

För mer information se respektive hemsida!