BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Felanmälan

Felanmälan för hiss

Styrelsen: styrelsen@brfpaulus.se

Hissfel anmäls separat till Kone och endast styrelsen kan felanmäla fastigheternas hissar. Anmäl fel av hissarna till styrelsen så snart fel upptäcks. Felanmälan görs till styrelsen via e-postadressen ovan eller genom att ringa/texta någon av styrelsens fuktionärer.

Felanmälan under arbetstid (vardagar 07 – 16)

Hagtorns Fastighetsservice: https://hagtornservice.se/felanmalan/

Telefon:

040-6188464

073-7323388

Felanmälan ska i första hand lämnas till Hagtorn Fastighetsservice. I andra hand kontaktas styrelsen på mailadress: styrelsen@brfpaulus.se.

Felanmälan utanför arbetstid

HSB Fastighetsjour: 010-442 30 00

För att ge medlemmarna trygghet i sitt boende har föreningen tecknat ett avtal med HSB Fastighetsjour. I detta avtal ingår en jourservice vardagar 16.00-07.00 och dygnet runt lördag, söndag och helgdagar.

I servicen åtgärdas problem som t.ex. vattenläckor, stopp i avlopp, glasskador, elfel, låsfel. Även störningar på grund av hög musik, bråk m.m. åtgärdas. Utryckningarna från fastighetsjouren är kostnadsfria. Om problemet är av sådan art att en hantverkare måste tillkallas debiteras denna kostnad antingen lägenhetsinnehavaren eller föreningen, beroende på hur och var skadan uppstått. Observera att tjänster från HSB Fastighetsjour endast gäller kvällar och helger.

Störningar från grannar löser du bäst genom att själv prata med grannen men hjälper inte detta och störningarna är återkommande så vänd dig till styrelsen.

Klotter

Klotter på fasaderna anmäls till styrelsen.

Porttelefoni

Vid fel på porttelfonisystemet vänligen kontakta Andreas eller Johan på nedanstående telefonnummer.

Andreas Jelvemark 0702-368323

Johan Blomberg 073-5340297