BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Hyra ut i andra hand – Andrahandsupplåtelse

Posted by on okt 14, 2015 in Information från styrelsen

Det kan säkert hända någon gång att du inte kan bo i lägenheten under en tid och kanske funderar du på att upplåta den i andra hand. Om du vill upplåta din lägenhet i andra hand måste du tänka på följande:

– För att upplåta lägenheten i andra hand måste du ha styrelsens tillstånd och ansökan ska vara skriftlig. Detta gäller även när du upplåter lägenheten till vänner eller någon i familjekretsen.

– Det har ingen betydelse om den som använder lägenheten (den du upplåter till) betalar hyra eller inte.

– Längden på uthyrningstiden har inte någon betydelse. Även för en kortare upplåtelse måste man ansöka om tillstånd hos styrelsen.
Du får alltså inte låta någon annan bo i lägenheten, om du inte själv bor där samtidigt. Läs mer om reglerna under Blandad info – Andrahandsupplåtelse.