BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Det brinner – vad gör du?

Posted by on jun 9, 2015 in Information från styrelsen

Har du koll på brandvarnaren i din lägenhet? Vet du hur du ska agera vid en brand?

Både lägenhetsinnehavare och bostadsrättsföreningar har ett ansvar för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av en brand. Just nu ser bostadsrättsföreningen över sitt systematiska brandskyddsarbete, men det är oerhört viktigt hur var och en agerar vid en brand!

Styrelsen vill därför uppmana er att titta på filmen nedan om brandskydd. Och glöm inte byta batterier i din brandvarnare!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen