BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Dags för höstens container

Posted by on okt 14, 2015 in Information från styrelsen

En gång på hösten och en gång på vår beställer föreningen in en container.

Containern kommer att stå på Kungsgatan den 29/10 till den 3/11.

Precis som tidigare år är det bara en lucka som går att öppna med husnyckeln – om luckan blir igentäppt kan styrelsen hjälpa till att öppna en annan lucka istället.

Obs! Elektronik och farligt avfall får ej slängas i containern (medför höga straffavgifter).