BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Avloppsspolning

Posted by on apr 3, 2016 in Information från styrelsen

Nu har vi äntligen fått information från PULS.
Förutom vilken trappa som spolas vilken dag så har vi fått en preliminär tidplan för vilka våningsplan som spolas på förmiddagen eller eftermiddagen. Spolningen sker nerifrån och upp av tekniska skäl, och varje lägenhet tar ungefär en halvtimme. Glöm inte att förbereda er lägenhet enligt instruktionerna på lappen ni fått. Om man inte täpper igen golvbrunnar och vaskar så riskerar det att stänka upp när det spolas i andra lägenheter.
Måndag – Kungsgatan 30 A (Nyckel lämnas till Fredrik Ekenstierna om ni inte kan vara hemma – 0706-394371)
Våning 1, 2 och 3 spolas på förmiddagen.
Våning 4 och 5 spolas på eftermiddagen.
Tisdag – Kungsgatan 30 B (Nyckel lämnas till Erik Larsson om ni inte kan vara hemma – 0735-395580)
Våning 1, 2 och 3 spolas på förmiddagen.
Våning 4 och 5 spolas på eftermiddagen.
Onsdag – Kungsgatan 28 A (Nyckel lämnas till Andreas Jelvemark om ni inte kan vara hemma – 0702-368323)
Våning 1 och 2 spolas på förmiddagen.
Våning 3 och 4 spolas på eftermiddagen.
Torsdag – Sturegatan 1 A (Nyckel lämnas till Andreas Jelvemark om ni inte kan vara hemma – 0702-368323)
Våning 1 spolas på förmiddagen.
Torsdag – Sturegatan 1 B (Nyckel lämnas till Andreas Jelvemark om ni inte kan vara hemma – 0702-368323)
Våning 2 och 3 spolas på förmiddagen.
Våning 4 och 5 spolas på eftermiddagen.